เข้าร่วมกับเรา
Contact us
By phone
022-868-112
By address
1 Empire Tower (Tower 3), 45th Floor, Unit 4507, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ /เจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Communication Officer)
รายละเอียดของงาน :
พัฒนา อัพเดต ดูแล เนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website, FB, IG, YOUTUBE, และ LINE
วางแผนและควบคุมกิจกรรม ภายใต้การเรียนรู้และวิเคราะห์ลูกค้า และนำมาดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ประเมินและวัดผลกิจกรรมบนสื่ออนไลน์ทุกช่องทาง (ROI, KPI,ect.)
สำรวจ วิเคราะห์การใช้สื่อและกิจกรรมออนไลน์ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบการตลาดออนไลน์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งหาช่องทางสื่อสารออนไลน์ช่องทางใหม่ๆ
ติดตาม สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
ร่วมวางแผน นำเสนอ กิจกรรมทางการตลาด (Campaign, Promotion, Activity) และจัดการกิจกรรมการตลาดต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาเทรนการตลาดดิจิตอลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ สร้างความร่วมมือและแรงผลักดันในองค์กร
อัตราเงินเดือน : 20000-35000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 23-35 ปี , เพศชายหญิง/ หรือเพศทางเลือก
มีประสบการณ์ด้าน Social Media& Digital Marketing หรือด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี ,มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
มีทักษะการสื่อสารดี , มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมทั้งทัศนคติดีต่อสายงาน
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในการทำงาน ลุยงานได้
สือสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1) ผู้จัดการร้าน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
สัญชาติไทย รักงานบริการร้านอาหาร มีความรู้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์เฟรนไชน์ร้านอาหารจีน (เช่นภัตตาคารสมบูรณ์ซีฟู้ด ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง เป็นต้น) สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 25,000-30,000 บาท
2) ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 20-35 ปี มีประสบการณ์งานร้านอาหารจีน และสามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
3) พ่อครัว จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ :
สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ มีประสบการณ์งานพ่อครัวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
4) พนักงานเตรียมของ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ :
ไม่จำกัดเพศ มีประสบการณ์ชำนาญงาน ปรุงอาหาร ประกอบอาหารภัตตาคาร งานหั่นและตกแต่งอาหาร ผู้มีสัญชาติไทยและสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
5) พนักงานบริกร จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติ :
เพศหญิง อายุ 20-35 ปี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,000 บาท
6) พนักงานล้างจานและทำความสะอาดห้องครัว จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ :
ไม่จำกัดเพศ
อัตราเงินเดือน : 12,000-14,000 บาท

© Ronghui International Service Co., Ltd.