โครงการ Srivara Mansion ประเทศไทย

ส่วนที่ 1

การลงทุนที่มีแหล่งคืนเงินลงทุนคุ้มค่า

ลงทุนใน Tower City เขตรัชดาภิเษกซึ่งมีศักยภาพสูงสุด
ลงทุนในโครงการ Srivara Mansion ชั้น 3 พื้นที่ 80 ตารางเมตร มีสิทธิรับประโยชน์รายได้จากอาคารดังกล่าว หลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง แม้ค่าเช่าอาคารสำนักงานปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่อัตราห้องว่างกลับลดลง หากบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จะได้รับผลตอบแทนอัตราสูง และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้
แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การไหลเข้าของนักท่องเที่ยว การเข้าตั้งถิ่นฐานของผู้ประกอบการรายใหญ่ การแปรรูปที่ดิน และสภาวะเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
โปรดดูข้อมูลดัชนีราคาบ้านทั่วโลกปี 2017 ราคาที่พักอาศัยปี 2016 กรุงเทพอยู่ในอันดับหนึ่งของอาเซี่ยน หากดูสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาบ้านของประเทศไทยปรับสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 ราคาที่พักประเภทอาพาร์ทเมนท์ปรับมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ในอัตราสูงถึง 6.8%
ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
ตามผลการวิจัยของ CBRE Group Inc. (Thailand) ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2016 ความต้องการอาคารสำนักงานในตลาดสูง พื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพ เพิ่มขึ้นเป็น 140000 ตารางเมตร อัตราห้องว่างลดลง 8% ค่าเช่าโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้น 7% ปี 2017 ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ค่าเช่าปรับสูงขึ้นประ
มาณ 5%-9% และในปี 2018-2019 คาดว่าอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาคารสำนักงาน
AVERAGE ACHIEVED RENTS FOR BANGKOK OFFICE SPACE
ข้อมูลอาคาร Srivara Mansion
ที่ตั้งอาคาร:NO.238/6-7 SRIVARA MANSION 2 RATCHADA PISEK RD DINDAENG BANGKOK 10400 THAILAND
ชั้น:3F
พื้นที่:80 ㎡
ความสูงอาคาร:2.55เมตร
ระเบียง:มี
ลักษณะห้อง:ทั้งหมดมี 6 ห้อง ประกอบด้วย ห้องทำงานแยกเป็นอิสระ 1 ห้อง ห้องเจรจาธุรกิจ 1 ห้อง ห้องทำงานพนักงาน 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องโถง 1 ห้อง และห้องสุขา 1 ห้อง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ Srivara Mansion

© Ronghui International Service Co., Ltd.