โครงการลงทุน Chubby Crayfish Thailand

Shanghai Crayfish แบรนด์ดังบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีน

วางแผนบุกตลาดไทย

Shanghai Crayfish แบรนด์ดังบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนวางแผนบุกตลาดไทย
เป็นการลงทุนใน Chubby Crayfish Thailand โดยตรง เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนในการก่อตั้งและบริหารกิจการอย่างต่อเนื่อง Rong Group เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนแก่ผู้ลงทุนในโครงการนี้
โอกาสทางธุรกิจ Chubby Crayfish
• ผลการสำรวจตลาดของผู้เตรียมงาน Chubby Crayfish และ Ronghui International Service พบว่า : ชาวจีนสูงถึง 65% และชาวไทย 57% มีความเห็นว่า อาจมาชิม และยืนยันจะมาชิม หากเปิดร้านอาหารกุ้งเครฟีสในประเทศไทย ชาวไทยเพียง 18% มีความเห็นไม่ชิม
• ชาวไทย 72% ที่เคยชิมกุ้งเครฟีสที่ประเทศจีน มีความเห็นว่า ค่อนข้างชอบ และชอบรสชาติมาก
• Chubby Crayfish จะประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อหลักหลายด้าน อาทิเช่น Line、Facebook、Wechat เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าชาวไทยและชาวจีน เพิ่มยอดขายและเพิ่มจำนวนลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น
• Chubby Crayfish เลือกสถานที่ตั้งใน The Up Rama 3 บริเวณใกล้เคียงมีผู้พักอาศัยจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนที่พำนักถาวรในประเทศไทย ช่วยยกระดับกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น
• lทำเลที่ตั้งห่างจาก Sathorn CBD ไม่ถึง 3 กิโลเมตร มีคนในวัยทำงานจำนวนมาก ทำให้มีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น
• lก่อนเปิดกิจการ Chubby Crayfish จะประชาสัมพันธ์ร้านผ่านช่องทางโซเชียลมิเดีย และวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสมบูรณ์แบบ ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น
Chubby Crayfish
Chubby Crayfish ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

© Ronghui International Service Co., Ltd.